Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp272-400/19 Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19 2019-07-17 10:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
Kc-zp.272-349/19 Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-349/19. 2019-06-12 10:30:00
KC-zp.272-293/19 przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych: Szkolenie Python (szkolenie i egzamin) - KC-zp.272-293/19 2019-06-21 08:30:00
KC-zp.272-269/19 OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-269/19 2019-06-24 08:30:00
Kc-zp.272-268/19 Usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/20 - Kc-zp.272-268/19. 2019-06-24 09:30:00
KC-zp. 272-361/19 usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-361/19 2019-06-28 09:30:00
KC-zp.272-341/19 przygotowanie i druk albumu "Agates near Cracow, Poland" - KC-zp.272-341/19 2019-07-03 09:30:00
KC-zp.272-350/19 druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawcictw AGH - KC-zp.272-350/19 2019-07-18 09:30:00