Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp.272-210/19 Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 2019-05-21 10:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp. 272-104/19 Certyfikowane szkolenia pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 oraz szkolenie statystyczne sterowanie procesem SPC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp. 272-104/19 2019-03-29 11:00:00
KC-zp.272-157/19 Usługę szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-157/19 2019-04-17 08:30:00
KC-zp. 272-197/19 Usługa prowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie treningu przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności - KC-zp. 272-197/19 2019-04-25 08:30:00
KC-zp.272-179/19 przeprowadzenie dla AGH cyklu 6 szkoleń dla nauczycieli akademickich i cyklu 5 szkoleń dla studentów - KC-zp.272-179/19 2019-04-29 09:30:00
KC-zp.272-231/19 usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19 2019-05-06 08:30:00
KC-zp.272-246/19 usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19 2019-05-06 09:00:00
KC-zp.272-200/19 Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19 2019-05-07 09:30:00
KC-zp.272-232/19 przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń Prince2 Foundation- KC-zp.272-232/19 2019-05-07 10:00:00
KC-zp.272-252/19 Organizacja i przeprowadzenie maks. 784 szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - KC-zp.272-252/19 2019-05-07 12:00:00