Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

ZP/6/2019 - Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 156 2019-03-13
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16.04.2019 pdf 83 2019-04-16
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11.04.2019 pdf 72 2019-04-11
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia pdf 95 2019-04-04
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ docx 298 2019-03-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2019-03-13
Wykaz dostaw lub usług doc 22 2019-03-13
zał. nr 1 - GRUPA 1 - aparat rtg docx 46 2019-03-13
zał. nr 1a - opis do grupy 1 7z 597 2019-03-13
zał. nr 2 - GRUPA 2 - aparat rtg ramię C docx 34 2019-03-13
zał. nr 3 - wzór oferty docx 33 2019-03-13
zał. nr 4 warunki gwarancji i serwisu doc 80 2019-03-13
zał. nr 5 - grupa 1 doc 80 2019-03-13
zał. nr 5a - grupa 2 doc 76 2019-03-13
zał. nr 6 - JEDZ xml 122 2019-03-13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-03-13
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana_SIWZ_16.04.2019 zip 400 2019-04-16
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
pytania i odpowiedzi_3 zip 7459 2019-04-11
pytania_i_odpowiedzi_04.04.2019 zip 578 2019-04-04
pytanie_i_odpowiedz_1 doc 2734 2019-03-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2019-05-06
protokol_wizja zip 3573 2019-04-03