Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/38/2019 Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego 2020-01-14 09:30:00
ZP/2/2020 Dostawa albumin 2020-01-30 09:30:00
ZP/40/2019 Dostawa leków 2020-02-21 09:30:00
Usługi
Brak ogłoszeń