Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/37/2019 Dostawa albumin 2019-11-13 09:30:00
ZP/35/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 2019-11-04 10:00:00
ZP/34/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem 2019-10-24 10:00:00
ZP/30/2019 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.. 2019-10-07 10:00:00
ZP/18/2019 Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego 2019-09-23 11:00:00
ZP/28/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego oraz zakup i dostawa krzeseł, foteli, sof, stolików, ławek i szaf medycznych dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem 2019-09-20 10:00:00
ZP/22/2019 dostawa środków kontrastujących 2019-09-06 10:00:00
ZP/20/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - (aparat USG 1 sztuka) oraz z dotacji z Urzędu Miasta Krakowa - (aparat USG 1 sztuka) 2019-08-21 10:00:00
ZP/21/2019 Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. 2019-08-20 09:30:00
ZP/17/2019 Dostawa leków w ramach programów lekowych 2019-08-02 09:30:00
Poprzednie Następne