Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP/34/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem
ZP/33/2019 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ..
ZP/32/2019 Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem
ZP/30/2019 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ..
ZP/28/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego oraz zakup i dostawa krzeseł, foteli, sof, stolików, ławek i szaf medycznych dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem
ZP/26/2019 Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej
ZP/22/2019 dostawa środków kontrastujących
ZP/20/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - (aparat USG 1 sztuka) oraz z dotacji z Urzędu Miasta Krakowa - (aparat USG 1 sztuka)
ZP/21/2019 Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
ZP/17/2019 Dostawa leków w ramach programów lekowych
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
ZP/37/2019 Dostawa albumin
ZP/35/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
ZP/18/2019 Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego
ZP/28/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego oraz zakup i dostawa krzeseł, foteli, sof, stolików, ławek i szaf medycznych dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem
ZP/15/2019 Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej
ZP/12/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz zprzeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (grupa 1-3) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 4).
ZP/3/2019 Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, druków i książek do ewidencji procedur medycznych, papieru ksero, kopert, akcesoriów komputerowych, baterii, artykułów gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących artykułów papierniczych i biurowych (grupa 1), kopert (grupa 2), papier ksero (grupa 3), części eksploatacyjne i akcesoria do komputerów (grupa 4), druki medyczne: (grupa 5), książki szpitalne (grupa 6), artykuły gospodarcze (grupa 7), baterie (grupa 8), tonery i cartridge (grupa 9).