Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-377/19 - zakup i dostawa 4 szt. serwerów dla WIEiT - KC-zp.272-377/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28 2019-06-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 62 2019-06-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47 2019-07-19
JEDZ docx 67 2019-06-13
Wzór formularza oferty - dostawy docx 29 2019-06-13
Wzór umowy - dostawy docx 32 2019-06-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request (2) xml 251 2019-06-13
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2019-07-19
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15 2019-06-19