Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-377/19 - zakup i dostawa 4 szt. serwerów dla WIEiT - KC-zp.272-377/19

Informacje o zamówieniu
zakup i dostawa 4 szt. serwerów dla WIEiT - KC-zp.272-377/19
KC-zp.272-377/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-07-19 09:30:00
2019-07-19 10:00:00
60 dni

: 2019-06-13 09:17:45
: Breguła Katarzyna