Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.2.2021 - Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.06.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

5116890,06 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie BZP nr 2021BZP 0007045901 z dnia 2021-06-01 pdf 112 2021-06-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
powiadomienie o wyborze ZP.272.2.2021.9 - str.post. pdf 111 2021-07-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 121 2021-06-17
Informacja z otwarcia ofert pdf 126 2021-06-17
OPIS inst. wod-kan. pdf 327 2021-06-14
Wyjaśnienie treści SWZ -1 pdf 126 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PARTER inst.kan pdf 159 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PARTER inst.wody pdf 151 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PIĘTRO I inst.kan pdf 99 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PIĘTRO I inst.wody pdf 105 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PIĘTRO II inst. pdf 120 2021-06-14
ZSZ 3 St-ce PIĘTRO II inst.wody pdf 126 2021-06-14
A0 Sytuacja zagospodaroiwania-min pdf 24193 2021-06-01
Architektura strona rar 7281 2021-06-01
Inst. c.o rar 8293 2021-06-01
Inst. elektr rar 5119 2021-06-01
Inst. wentylacji rar 6029 2021-06-01
Kolorystyka rar 634 2021-06-01
Przedmiar robót rar 2789 2021-06-01
SWZ. doc pdf 244 2021-06-01
Zał. nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 101 2021-06-01
Zał. Nr 10 Klauzula RODO pdf 125 2021-06-01
Zał. Nr 2 Formularz oferty doc 204 2021-06-01
Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 38 2021-06-01
Zał. Nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 37 2021-06-01
zał. Nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 39 2021-06-01
Zał. Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 50 2021-06-01
zał. Nr 7 Wykaz robót docx 42 2021-06-01
Zał. Nr 8 oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 30 2021-06-01
Zał. Nr 9 Projektowane postanowienia umowy odt 54 2021-06-01