Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.2.2021 - Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali
ZP.272.2.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-17 09:00:00
2021-06-17 11:00:00
2021-07-16

: 2021-06-01 12:05:15
: Sławomir Suszczewicz