Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP.272.6.2024 Dowóz uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty, zajęcia edukacyjne i inne w związku z realizacją projektu "Dziś uczeń - jutro student" w roku 2024
ZP.272.4.2024 Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach, w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna", dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON
ZP.272.3.2024 Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną
ZP.272.2.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego"
ZP.272.1.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach"
ZP.272.15.2023 Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego
ZP.272.12.2023 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach
ZP.272.10.2023 Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - II
ZP.272.11.2023 Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego
ZP.272.9.2023 Zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo - tekstylnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy"
Poprzednie Następne