Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.272.17.2023 Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną 01.12.2023
09:00:00
ZP.272.13.2023 Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną 03.11.2023
09:00:00
ZP.272.5.2023 Prace konserwatorskie przy torowisku zabytkowej kolei dojazdowej 14.08.2023
09:00:00
ZP.272.1.2023 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego 28.03.2023
09:00:00
ZP.272.14.2022 Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 wraz z remontem wewnętrznym budynku hali - etap II 18.11.2022
09:00:00
ZP.272.11.2022 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" 09.11.2022
09:00:00
ZP.272.10.2022 Remont części budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach zlokalizowanego przy ul. dr W. Borkowskiego 4 wraz z dostawą i montażem wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Uchodźcom w związku z realizacją projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" 02.11.2022
09:00:00
ZP.272.8.2022 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" 05.10.2022
09:00:00
ZP.272.1.2022 Remont pomieszczeń i wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Złotej 6 w Starachowicach 24.02.2022
09:00:00
ZP.272.10.2021 Remont pomieszczeń i wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Złotej 6 w Starachowicach 10.11.2021
09:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.272.12.2023 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach 04.10.2023
09:00:00
ZP.272.10.2023 Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - II 29.09.2023
09:00:00
ZP.272.11.2023 Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego 25.09.2023
09:00:00
ZP.272.9.2023 Zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo - tekstylnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" 18.08.2023
10:00:00
ZP.272.8.2023 Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach 18.08.2023
09:00:00
ZP.272.7.2023 Zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowo - tekstylnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" 21.07.2023
09:00:00
ZP.272.2.2023 Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" 29.05.2023
09:00:00
ZP.272.8.2020 Zakup środków ochrony w ramach projektu pn. "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" dla zadania nr 1 i 3. 14.09.2020
11:00:00
ZP.271.12.2018 System wspomagania obsługi prac Rady Powiatu Starachowickiego oraz transmisji posiedzeń Rady 17.05.2018
11:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.272.2.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego" 19.01.2024
09:00:00
ZP.272.1.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach" 18.01.2024
09:00:00
ZP.272.15.2023 Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego 08.12.2023
09:00:00
ZP.272.18.2022 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach 23.12.2022
09:00:00
ZP.272.16.2022 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach 09.12.2022
09:00:00
ZP.272.15.2022 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 października 2026r. 17.11.2022
09:00:00
ZP.272.6.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Krajków i Nieczulice, gmina Pawłów 29.07.2022
09:00:00
ZP.272.4.2022 Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim" 16.05.2022
09:00:00
ZP.272.4.2021 Modernizacja wysokościowej osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie Powiatu Starachowickiego 23.08.2021
09:00:00