Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275631
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.14.2022.AR - Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 24.06.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

300000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamowieniu 00213171_01 pdf 153 2022-06-17
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 56 2022-06-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2022-06-17
MAPA POGLĄDOWA pdf 339 2022-06-17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27 2022-06-17
PZT drogi Boh Warszawy 2022 pdf 977 2022-06-17
umowa parafowana przez prawnika i skarbnika pdf 606 2022-06-17
Zał. nr 1 Formularz oferty docx 28 2022-06-17
Zał. nr 4 Wykaz osób doc 37 2022-06-17
Zał. nr 5 Wykaz usług docx 14 2022-06-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2022-06-24