Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.14.2022.AR - Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"

Informacje o zamówieniu
Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"
RI.ZP.271.14.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-06-24 10:00:00
2022-06-24 10:10:00
2022-07-23

: 2022-06-17 14:51:48
: Różańska Aneta