Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.11.2022 - Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.11.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

7359384,27 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0040450401 pdf 157 2022-10-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania pdf 187 2023-01-16
Kopia odwołanie 19.12.2022 zip 604 2022-12-21
Wezwanie do przystąpienia odwoławczego pdf 132 2022-12-21
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (1) pdf 232 2022-12-13
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 180 2022-11-09
Informacja z otwarcia ofert (1) pdf 201 2022-11-09
Informacja dla Wykonawców o modyfikacji SWZ (3) pdf 148 2022-11-04
Odpowiedzi na pytania do SWZ 04.11.2022 pdf 150 2022-11-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0042499501 z dnia 04.11.2022 pdf 40 2022-11-04
SWZ - modyfikacja z dnia 04.11.2022 r. pdf 457 2022-11-04
Odpowiedzi na pytania do SWZ 03.11.2022 pdf 146 2022-11-03
Odpowiedzi na pytania do SWZ pdf 201 2022-10-27
Rzuty architektoniczne zip 2286 2022-10-21
SWZ pdf 457 2022-10-21
Zał. 11Program Funkcjonalno - Użytkowy docx 4885 2022-10-21
Zał. Nr 1 Formularz oferty docx 142 2022-10-21
Zał. Nr 10 Klauzula RODO docx 100 2022-10-21
Zał. Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 94 2022-10-21
Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 93 2022-10-21
zał. Nr 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 98 2022-10-21
Zał. Nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 95 2022-10-21
zał. Nr 6 Wykaz robót docx 100 2022-10-21
Zał. nr 7 Wykaz osób docx 92 2022-10-21
Zał. Nr 8 Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 87 2022-10-21
Zał. Nr 9 Projektowane postanowienia umowy docx 288 2022-10-21