Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.11.2022 - Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim"

Informacje o zamówieniu
Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim"
ZP.272.11.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-09 09:00:00
2022-11-09 11:00:00
2022-12-08

: 2022-10-21 13:35:23
: Kubicki Jerzy