Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

19/SZ/2019 - Dostawa koncentratów

Data publikacji: 03.01.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
15606,00 zł brutto
Zadanie 2 -
402300,00 zł brutto
Zadanie 3 -
471679,00 zł brutto
Zadanie 4 -
161481,60 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62 2019-11-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 15 2019-11-27
formularz ofertowy docx 19 2019-11-27
Jedz - Załącznik nr 3 docx 38 2019-11-27
Szczegółowy opis zamówienia docx 20 2019-11-27
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 30 2019-11-27
Zalącznik 6a docx 14 2019-11-27
Załącznik 6b docx 13 2019-11-27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27 2019-11-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 45 2020-01-24
informacja z otwarcia ofert doc 46 2020-01-03
odpowiedzi na pytania doc 48 2019-12-17
ogłoszenie o zamówieniu docx 22 2019-11-27