Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

19/SZ/2019 - Dostawa koncentratów

Informacje o zamówieniu
Dostawa koncentratów
19/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-03 10:00:00
2020-01-03 10:15:00
2020-03-02

: 2019-11-28 09:34:36
: Czaczkowska Renata