Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/PN-10/2020 - Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu. Procedura realizowanana w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt."Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19"

Data publikacji: 16.11.2020, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
14580,00 zł brutto
Zadanie 2 -
6048,00 zł brutto
Zadanie 3 -
540,00 zł brutto
Zadanie 4 -
7560,00 zł brutto
Zadanie 5 -
108000,00 zł brutto
Zadanie 6 -
250000,00 zł brutto
Zadanie 7 -
54000,00 zł brutto
Zadanie 8 -
54000,00 zł brutto
Zadanie 9 -
34992,00 zł brutto
Zadanie 10 -
24600,00 zł brutto
Zadanie 11 -
47520,00 zł brutto
Zadanie 12 -
70848,00 zł brutto
Zadanie 13 -
74736,00 zł brutto
Zadanie 14 -
8000,00 zł brutto
Zadanie 15 -
24600,00 zł brutto
Zadanie 16 -
9072,00 zł brutto
Zadanie 17 -
75060,00 zł brutto
Zadanie 18 -
28080,00 zł brutto
Zadanie 19 -
486000,00 zł brutto
Zadanie 20 -
26460,00 zł brutto
Zadanie 21 -
16912,50 zł brutto
Zadanie 22 -
5832,00 zł brutto
Zadanie 23 -
30240,00 zł brutto
Zadanie 24 -
38880,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2020-OJS190-458298-pl (6)_Ogłoszenie o zamówieniu_30.09.2020r. pdf 438 2020-09-30
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2020-OJS214-524375-pl_Sprostowanie _ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_PO_PUBLIKACJI_03.11.2020 pdf 88 2020-11-03
ENOTICES_Sprostowanie_ ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji._przesłane 29.10.2020r._BRAK PUBLIKACJI W DUUE pdf 116 2020-10-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ pdf 1326 2020-09-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 4_Umowa_...2020_(wzór)_projekt COVID-19_po zm.30.10.2020r. pdf 666 2020-11-02
Zał nr 1a do SIWZ_zad.nr 8_ diatermie doc 105 2020-09-30
Zał. nr 1 do SIWZ_ Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ -zad. nr 1_ ap.ekg doc 63 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ- zad. nr 2_ ap.do rr doc 58 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. 19_ respiratory doc 113 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr _12 lampy uv doc 57 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 13_ laryngoskopy. doc 57 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 15_ mobilne urządzenie do biodekontaminacji doc 59 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 16_nebulizatory doc 56 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 20_ ssak el. doc 58 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 23_ wózki anestezjologiczne doc 57 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 24_wózki do transportu doc 58 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 3_ ap.do rr doc 57 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr 9_dozownik tlenowy doc 59 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad.nr 17_ pompy infuzyjne doc 77 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad.nr 22_ ambu doc 56 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad.nr 6_ usg doc 111 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad.nr 7_ defibrylatory doc 71 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_zad. nr 10_kapnometry doc 57 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_zad. nr 4_ Aparat do szybkiego toczenia płynów doc 74 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_zad.nr 14_ łózko OIOM doc 118 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_zad.nr 18_ pulsoksymetry doc 60 2020-09-30
Zał. nr 1a do SIWZ_zad.nr 21_ termometry. doc 55 2020-09-30
Zał. nr 2 _Formularz ofertowy docx 40 2020-09-30
Zał. nr 3 do SIWZ_Wykaz dostaw doc 35 2020-09-30
Zał. nr 5 do SIWZ_ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. doc 38 2020-09-30
Zał. nr 6 do SIWZ_Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38 2020-09-30
Zał. nr 7 do SIWZ_Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 36 2020-09-30
Zał. nr 8 do SIWZ_Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 40 2020-09-30
Zał.nr 1a do SIWZ_ zad. nr 5_ap.do znieczulenia ogólnego doc 125 2020-09-30
Zał.nr 1a do SIWZ_ zad.nr 11_ kardiomonitory doc 71 2020-09-30
Załącznik nr 2a do SIWZ_ Formularz asortymentowo-cenowy xls 48 2020-09-30
Załącznik nr 4_Umowa_...2020_(wzór)_projekt COVID-19 pdf 665 2020-09-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ- po zm.30.10.2020r. docx 93 2020-11-02
SIWZ- po zm.01.10.2020r. pdf 1326 2020-10-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2021-OJS025-059262-pl_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_po publikacji 05.02.2020r. pdf 469 2021-02-05
ZPPN-102020_Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_15.12.2020r. docx 26 2020-12-15
ZPPN-102020_Informacja z otwarcia ofert_SPROSTOWANIE _23.11.2020r. docx 28 2020-11-23
Informacja z otwarcia ofert_18.11.2020r. doc 23 2020-11-18
ZPPN-102020_Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert_29.10.2020r. doc 53 2020-11-02
ZPPN-102020_Wyjaśnienia treści SIWZ-1_30.10.2020r. doc 4530 2020-10-30
ZPPN-102020_Wyjaśnienia treści SIWZ-2_02.11.2020r. doc 78 2020-10-30
ZPPN-102020_Wyjaśnienia treści SIWZ-3_03.11.2020r. doc 278 2020-10-30
Zał. nr 1a do SIWZ_ zad. nr _12 lampy uv_ po zm.01.10.2020r. doc 56 2020-10-01
ZPPN-102020_Sprostowanie_01.10.2020r. doc 62 2020-10-01