Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-673/19 - dostawa 1 sztuki analizatora zasilania i jakości energii dla WEAIiIB - KC-zp.272-673/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120 2019-10-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63 2019-10-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
JEDZ doc 80 2019-10-16
Wzór formularza oferty doc 28 2019-10-16
Wzór umowy - dostawy doc 36 2019-10-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request (2) xml 252 2019-10-16
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2019-11-18