Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-673/19 - dostawa 1 sztuki analizatora zasilania i jakości energii dla WEAIiIB - KC-zp.272-673/19

Informacje o zamówieniu
dostawa 1 sztuki analizatora zasilania i jakości energii dla WEAIiIB - KC-zp.272-673/19
KC-zp.272-673/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-18 11:30:00
2019-11-18 12:00:00
60 dni

: 2019-10-16 10:15:43
: Kraińska Joanna