Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

72/2019 - Dostawa akcesoriów do operacji witrektomii

Data publikacji: 27.09.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
467592,48 zł brutto
Zadanie 2 -
4298,40 zł brutto
Zadanie 3 -
123984,00 zł brutto
Zadanie 4 -
59400,00 zł brutto
Zadanie 5 -
190306,00 zł brutto
Zadanie 6 -
6048,00 zł brutto
Zadanie 7 -
1890,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 181 2019-08-19
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58 2019-08-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wzor ofert 1 - zmieniony na dn. 11.09.2019 xls 122 2019-09-11
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-08-19
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-08-19
oferta xls 43 2019-08-19
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-08-19
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-08-19
Schemat dla pakietu nr 7 docx 42 2019-08-19
Wzór umowy docx 26 2019-08-19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-08-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 3 docx 21 2019-10-08
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2019-09-27
zmiana ogłoszenia pdf 66 2019-09-17
zapytania docx 22 2019-09-11
Zniana terminu i modyfikacja docx 14 2019-09-11
72-2019 zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-09-02
72-2019 zmiana terminu doc 48 2019-08-28