Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

72/2019 - Dostawa akcesoriów do operacji witrektomii

Informacje o zamówieniu
Dostawa akcesoriów do operacji witrektomii
72/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-27 12:00:00
2019-09-27 12:15:00
2019-11-25

: 2019-08-19 09:47:57
: Laszkiewicz Ewelina