Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.1.2023 - Budowa parkingu buforowego"Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.01.2023, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

250000,00 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz oferty (zał. 4) docx 28 2023-01-23
Opis Przedmiotu Zamówienia (zał.5) docx 38 2023-01-23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (p docx 32 2023-01-23
Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (5) docx 27 2023-01-23
Projekt umowy (1) pdf 7350 2023-01-23
Wykaz osób (zał. 2) docx 19 2023-01-23
Zalącznik 1.1 do OPZ Mapa sytuacyjna z obszarem lokalizacji projektowanych docx 489 2023-01-23
Załącznik do OPZKoncepcja pdf 2130 2023-01-23
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 15 2023-01-23
Załącznik nr 2do OPZPrezentacja graficzna koncepcji pdf 19781 2023-01-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 57 2023-03-03
Informacja z otwarcia ofert pdf 43 2023-02-01
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 148 2023-01-23
SWZ pdf 1472 2023-01-23