Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

65/2020/RPO - Dostawa aparatu USG
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 08.07.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

220000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
65-2020 ogłoszenie pdf 124 2020-06-24
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
65-2020 SIWZ docx 100 2020-06-24
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
65-2020 wzór umowy docx 117 2020-06-24
65-2020 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy docx 58 2020-06-24
65-2020 Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 78 2020-06-24
65-2020 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 124 2020-06-24
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59 2020-06-24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 96 2020-06-24
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 55 2020-06-24
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 53 2020-06-24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 56 2020-06-24
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
65-2020 pytania, zmiana terminu docx 65 2020-07-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
65-2020 Informacja z otwarcia ofert docx 22 2020-07-08
65-2020 zmiana ogłoszenia pdf 68 2020-07-06