Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

9/2019 - Dostawa rękawic

Data publikacji: 15.02.2019, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
509019,98 zł brutto
Zadanie 2 -
94303,44 zł brutto
Zadanie 3 -
72161,28 zł brutto
Zadanie 4 -
36837,50 zł brutto
Zadanie 5 -
28565,52 zł brutto
Zadanie 6 -
17292,96 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2019 ogłoszenie pdf 209 2019-01-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60 2019-01-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2019 oferta elektroniczna — poprawiona na dzień 05.02.2019r xls 159 2019-02-05
9-2019 oferta elektroniczna — nieaktualna xls 158 2019-01-25
9-2019 wzór umowy doc 171 2019-01-25
arkusz oceny jakościowej doc 127 2019-01-25
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-01-25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73 2019-01-25
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 21 2019-01-25
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 20 2019-01-25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-01-25
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
modyfikacja docx 15 2019-02-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
pytania 2 docx 21 2019-02-08
pytania docx 25 2019-02-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2019-02-15
9-2019 zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-02-07