Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

9/2019 - Dostawa rękawic

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic
9/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-15 10:00:00
2019-02-15 10:10:00
2019-04-15

: 2019-01-25 10:55:04
: Harackiewicz Emilia