Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

99/2020 - Dostawa akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych

Data publikacji: 26.11.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
518001,48 zł brutto
Zadanie 2 -
3510,00 zł brutto
Zadanie 3 -
173800,00 zł brutto
Zadanie 4 -
8316,00 zł brutto
Zadanie 5 -
190026,00 zł brutto
Zadanie 6 -
4276,80 zł brutto
Zadanie 7 -
1944,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60 2020-10-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-10-16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-10-16
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-10-16
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-10-16
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 122 2020-10-16
Wzór umowy docx 31 2020-10-16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-10-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana ogłoszenia 99-2020 pdf 63 2020-11-27
Informacja z otwarcia 99 docx 26 2020-11-26
Zmiana ogłoszenia pdf 66 2020-11-24
Pytania - 99 docx 24 2020-11-19
Wzór oferty - poprawiny na dzień 19.11 xls 121 2020-11-19
Załącznik nr 1.1 dla pakietu nr 7 docx 28 2020-11-19
Ogloszenia 99 pdf 188 2020-10-16