Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

99/2020 - Dostawa akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych
99/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-26 12:00:00
2020-11-26 12:15:00
2021-01-24

: 2020-10-16 09:19:59
: Maciejewska Martyna