Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-18/2022 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.08.2022, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

372470,40 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu _05.08.2022r. 2022r 118 2022-08-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ docx 57 2022-08-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 do SWZ _ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 30 2022-08-05
Zał. nr 1a do SWZ_ Formularz ofertowy doc 72 2022-08-05
Zał. nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia doc 38 2022-08-05
Zał. nr 2a do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ods 8 2022-08-05
Zał. nr 3 do SWZ _Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28 2022-08-05
Zał. nr 5 do SWZ_ Oświadczenie_produkty_lecznicze_ docx 21 2022-08-05
Zał. nr 6 do SWZ _Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę docx 26 2022-08-05
Zał.nr 4 do SWZ - Umowa (wzór) doc 130 2022-08-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZPTP - 182022 _ Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _31.08.2022 docx 21 2022-08-31
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2022-08-22