Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.055.2019 - Dostawa obłożeń pola operacyjnego
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_055_19_SIWZ_podpis pdf 506 2019-07-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP.055.2019 Załącznik Nr 1 do SIWZ JEDZ zip 87 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności a docx 34 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz Oferta doc 79 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy xls 250 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia doc 179 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 19 2019-07-17
ZP.055.2019 Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy dostawy doc 105 2019-07-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP .055.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 292 2019-07-17
ZP.055.2019 Zmiana treści SIWZ(3) pdf 273 2019-08-27
ZP_055_19_inf_unieważnienie_cz7_13_podpisTB pdf 926 2020-01-10
ZP_055_19_inf_unieważnienie_unieważnienia_cz7_13_podpisTB pdf 300 2020-01-10
ZP_055_19_otw_podpis pdf 441 2019-09-04
ZP_055_19_SIWZ_Zmiana_podpis pdf 460 2019-08-14
ZP_055_19_SIWZ_Zmiana_Wyjasn_2_podpis pdf 4455 2019-08-20
ZP_055_19_sprostowanie_Ogl_zmian pdf 68 2019-08-19
ZP_055_19_zawiad_cz7_13_podpisTB pdf 510 2019-11-26