Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.055.2019 - Dostawa obłożeń pola operacyjnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa obłożeń pola operacyjnego
ZP.055.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-03 10:30:00
2019-09-03 11:00:00
60 dni

: 2019-07-17 12:53:25
: Ługowska Bożena