Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.055.2021 Obsługa serwisowa oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 typ M12 z wyposażeniem 2021-10-20 09:30:00
ZP.037.2021 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii 2021-07-05 09:00:00
ZP.049.2021 Świadczenie usług transportu zespołu transplantacyjnego dla Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. 2021-06-21 10:00:00
ZP.022.2021 Usługa utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów przez okres 36 miesięcy 2021-05-27 09:00:00
ZP.034.2021 Świadczenie usług transportu zespołu transplantacyjnego, a także krwi, materiałów krwiopochodnych i wyników badań dla Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. 2021-05-24 10:00:00
ZP.011.2021 Świadczenie opieki lekarskiej zgodnie z art.229 Kodeksu Pracy na rzecz pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii 2021-04-09 10:00:00
ZP.039.2020 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych przez okres 24 miesięcy. 2020-08-06 10:00:00
ZP.013.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Karadiologii w okresie 24 miesięcy 2020-05-11 09:00:00
ZP.098.2019 Usługa łączna sprawowania obsługi serwisowej, bieżącego nadzoru nad systemem oraz nadzoru autorskiego i gwarancyjnego systemu CliniNET 2019-11-20 13:00:00
ZP.037.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Centrum Kardiologii Ambulatoryjnej" 2019-07-19 12:30:00
Poprzednie Następne