Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.018.2019 Dostawa wyrobów medycznych 2019-04-24 10:30:00
ZP.027.2019 Dostawa wyrobów medycznych 2019-05-17 10:00:00
ZP.033.2019 Dostawa wyrobów medycznych 2019-05-27 10:30:00
ZP.030.2019 Dostawa zastawek aortalnych wszczepianych drogą przezskórną 2019-05-29 10:30:00
ZP.056.2019 Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych 2019-07-15 10:30:00
ZP.052.2019 Dostawa systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej 2019-07-18 10:30:00