Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.7.2023 - Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa

Data publikacji: 28.09.2023, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
500000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
2008999,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 178 2023-09-11
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39 2023-09-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 1731 2023-09-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 1332 2023-09-11
Załącznik nr 2 - Formularz oferty docx 32 2023-09-11
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 36 2023-09-11
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postęp docx 18 2023-09-11
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych docx 21 2023-09-11
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamó docx 17 2023-09-11
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy z art. 117 docx 20 2023-09-11
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 20 2023-09-11
Załącznik nr 9 - Projekt umowy - część 1 pdf 1330 2023-09-11
Załącznik nr 9 - Projekt umowy - część 2 pdf 1464 2023-09-11
Załącznik nr10A- Dokumentacja techniczna- część 1 zip 9005 2023-09-11
Załącznik nr10B- Dokumentacja techniczna- część 2 zip 3163 2023-09-11
Załącznik nr11- STWiOR zip 7217 2023-09-11
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - ZMIANA pdf 1699 2023-09-25
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania do SWZ_02 pdf 994 2023-09-25
Odpowiedzi na pytania do SWZ pdf 1015 2023-09-22
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 107 2023-09-28