Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.7.2023 - Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa
ZDP-DT.3430.7.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-28 11:00:00
2023-09-28 11:30:00
2023-11-26

: 2023-09-11 12:48:40
: Kocisz Agnieszka