Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/23/2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 15.11.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1833333,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122 2022-10-31
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 664 2022-10-31
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja zip 54837 2022-10-31
Formularz oferty docx 28 2022-10-31
Projekt umowy docx 57 2022-10-31
Zał. 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 33 2022-10-31
Zał. 2 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 29 2022-10-31
Zał. 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24 2022-10-31
Zał. 4 - Kosztorys ofertowy docx 36 2022-10-31
Zał. 5 - Wykaz sprzętu docx 24 2022-10-31
Zał. 6 - Wykaz osób docx 23 2022-10-31
Zał. 7 - Wykaz robót budowlanych docx 25 2022-10-31
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 243 2022-11-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 244 2022-12-22
Informacja z otwarcia ofert pdf 233 2022-11-15
Dokumentacja do wyjaśnienia treści SWZ - Tabela robót ziemnych pdf 71 2022-11-09