Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.294/3/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo 08.02.2023
10:00:00