Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/23/2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień
ZDP.T.2930/23/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-15 09:00:00
2022-11-15 09:35:00
2022-12-14

: 2022-10-31 14:33:36
: Ryś Michał