Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/1/2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane 29.03.2023
09:00:00
ZDP.T.294/9/2023 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki na terenie działania poszczególnych Baz 01.03.2023
12:00:00
ZDP.T.2931/1/2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017 08.02.2023
09:00:00
ZDP.T.2930/25/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice (II) 30.11.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/24/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice 15.11.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/23/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień 15.11.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/22/2022 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna (IV) 27.10.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/17/2022 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo 12.10.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/16/2022 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna (III) 05.10.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/14/2022 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna II 05.09.2022
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.294/10/2023 Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo 07.03.2023
12:00:00
ZDP.T.294/8/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków (II) 02.03.2023
12:00:00
ZDP.T.294/5/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków 17.02.2023
10:00:00
ZDP.T.294/3/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo 08.02.2023
10:00:00
ZDP.T.2930/27/2022 Zapewnienie dozoru mienia i usługi parkingowej na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie oraz monitorowanie systemu alarmowego na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu w 2023 roku 07.12.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/20/2022 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie działania Bazy nr 3 w Gąbinie 20.10.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/19/2022 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie działania Bazy nr 2 w Bodzanowie 19.10.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/18/2022 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu 18.10.2022
09:00:00
ZDP.T.294/12/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica województwa III 22.06.2022
10:00:00
ZDP.T.294/10/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica województwa 30.05.2022
10:00:00
Poprzednie Następne