Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-386/22 - Dostawa miernika (multimetru) wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroniki WIEiT
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.06.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

16024,44 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106 2022-06-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 59 2022-06-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 386-22 doc 33 2022-06-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-386-22 pdf 38 2022-06-23
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ - KC-zp.272-386-22 docx 32 2022-06-23
Zmodyfikowany Wzór formularza oferty - KC-zp.272-386-22 docx 33 2022-06-23
Zmodyfikowany Wzór umowy - KC-zp.272-386-22 docx 31 2022-06-23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28 2022-06-20
Wzór formularza oferty doc 30 2022-06-20
Wzór umowy - dostawy doc 32 2022-06-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2022-06-29