Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-386/22 - Dostawa miernika (multimetru) wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroniki WIEiT

Informacje o zamówieniu
Dostawa miernika (multimetru) wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroniki WIEiT
KC-zp.272-386/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-29 10:30:00
2022-06-29 11:00:00
2022-07-28

: 2022-06-20 14:05:06
: Grzech Jarosław