Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

RF.271.3.2021 - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach w roku szkolnym 2021/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 04.08.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

83589,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107 2021-07-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68 2021-07-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Istotne postanowienia umowy docx 38 2021-07-27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2021-07-27
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę z wykazem docx 30 2021-07-27
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n docx 16 2021-07-27
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25 2021-07-27
Wykaz pojazdów docx 24 2021-07-27
Wzór oferty doc 31 2021-07-27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24 2021-07-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 70 2021-09-01
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 24 2021-08-06
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2021-08-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36 2021-07-27