Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

RF.271.3.2021 - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach w roku szkolnym 2021/2022

Informacje o zamówieniu
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach w roku szkolnym 2021/2022
RF.271.3.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-08-04 12:00:00
2021-08-04 12:15:00
2021-09-02

: 2021-07-27 11:26:02
: Cebulska Aleksandra