Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.28.2021.AR - Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu
RI.ZP.271.28.2021.AR
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-03 10:00:00
2021-12-03 10:10:00
2022-01-01

: 2021-11-24 12:39:09
: Różańska Aneta