Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.24.2021.AR - Zakup infrastruktury IT

Informacje o zamówieniu
Zakup infrastruktury IT
RI.ZP.271.24.2021.AR
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-24 10:00:00
2021-11-24 10:10:00
2022-02-21

: 2021-10-25 09:59:13
: Różańska Aneta