Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/77/2023 Budowa sieci oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Raby w miejscowości Myślenice, gm. Myślenice 15.09.2023
09:00:00
BZP/271/72/2023 Roboty drogowe na drogach gminnych 18.08.2023
09:00:00
BZP/271/73/2023 Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice. 18.08.2023
09:00:00
BZP/271/68/2023 Modernizacja dróg gminnych 08.08.2023
09:00:00
BZP/271/65/2023 Myślenice, budynek Urzędu Miasta i Gminy (1898 r.): remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w piwnicy 17.07.2023
09:00:00
BZP/271/60/2023 Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego 07.07.2023
09:00:00
BZP/271/56/2023 Modernizacja pomieszczeń i prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach 29.06.2023
09:00:00
BZP/271/50/2023 Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego 16.06.2023
09:00:00
BZP/271/42/2023 Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegającą na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego 31.05.2023
09:00:00
BZP/271/26/2023 Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinaka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice 27.04.2023
09:00:00
Poprzednie Następne