Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/128/2022 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 17.11.2022
09:00:00
BZP/271/121/2022 Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni 07.11.2022
09:00:00
BZP/271/115/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 24.10.2022
09:00:00
BZP/271/107/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 23.09.2022
09:00:00
BZP/271/84/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 22.08.2022
10:00:00
BZP/271/74/2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 22.07.2022
09:00:00
BZP/271/75/2022 Dostawa nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach 12.07.2022
12:00:00
BZP/271/53/2022 Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach 16.05.2022
11:00:00
BZP/271/39/2022 Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń - wirtualne laboratorium chemiczne 20.04.2022
09:00:00
BZP/271/38/2022 Doposażenie pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń 15.04.2022
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/120/2022 Odbiór odpadów komunalnych 02.12.2022
09:00:00
BZP/271/116/2022 Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice 03.11.2022
10:00:00
BZP/271/35/2022 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ 14.04.2022
11:00:00
BZP/271/14/2022 Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w 2022r. 21.03.2022
11:15:00
BZP/271/21/2022 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 09.03.2022
11:00:00
BZP/271/13/2022 Usługi opiekuńcze 15.02.2022
09:00:00
BZP/271/11/2022 Usługi opiekuńcze 31.01.2022
09:00:00
BZP/271/136/2021 Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 22.12.2021
09:00:00
BZP/271/135/2021 Usługi opiekuńcze 20.12.2021
09:00:00
BZP/271/132/2021 Usługi pocztowe 13.12.2021
09:00:00
Poprzednie Następne