Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/6/2024 Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+ 426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice 16.02.2024
09:00:00
BZP/271/7/2024 Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice 12.02.2024
09:00:00
BZP/271/2/2024 Rozbudowa myślenickiego żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 dla zadania "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr. 3 działka nr 659/47 07.02.2024
09:00:00
BZP/271/109/2023 Przebudowa stadionu miejskiego KS Dalin Myślenice w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice 25.01.2024
09:00:00
BZP/271/92/2023 Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice 24.11.2023
09:00:00
BZP/271/82/2023 Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce 02.11.2023
09:00:00
BZP/271/77/2023 Budowa sieci oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Raby w miejscowości Myślenice, gm. Myślenice 15.09.2023
09:00:00
BZP/271/72/2023 Roboty drogowe na drogach gminnych 18.08.2023
09:00:00
BZP/271/73/2023 Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice. 18.08.2023
09:00:00
BZP/271/68/2023 Modernizacja dróg gminnych 08.08.2023
09:00:00
Poprzednie Następne