Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/2/2023 Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn 12.01.2023
09:00:00
BZP/271/143/2022 Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn 05.01.2023
09:00:00
BZP/271/108/2022 Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn 21.12.2022
09:00:00
BZP/271/128/2022 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 17.11.2022
09:00:00
BZP/271/121/2022 Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni 07.11.2022
09:00:00
BZP/271/115/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 24.10.2022
09:00:00
BZP/271/107/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 23.09.2022
09:00:00
BZP/271/84/2022 Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) 22.08.2022
10:00:00
BZP/271/74/2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina 22.07.2022
09:00:00
BZP/271/75/2022 Dostawa nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach 12.07.2022
12:00:00
Poprzednie Następne