Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/29/2023 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 37.723.286,42zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 37.723.286,42zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
BZP/271/29/2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 09:05:00
2023-08-26

: 2023-04-19 12:11:24
: Pacek Bogdan