Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/35/2023 - Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice (obszar miasta)

Informacje o zamówieniu
Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice (obszar miasta)
BZP/271/35/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-06-02 09:00:00
2023-06-02 09:05:00
2023-08-30

: 2023-04-27 12:12:38
: Pacek Bogdan