Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/30/2023 - Dostawa sprzętu komputerowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego
BZP/271/30/2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2023-05-10 09:00:00
2023-05-10 09:05:00
2023-05-18 09:00:00
2023-05-18 09:05:00
2023-06-08

: 2023-04-24 10:49:25
: Pacek Bogdan