Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/78/2023 Dostawa Strzelnicy Wirtualnej - system treningowo-szkoleniowy 27.09.2023
09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
BZP/271/80/2023 Odbiór odpadów komunalnych 25.10.2023
09:00:00
BZP/271/79/2023 Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice 24.10.2023
09:00:00